top of page

ממלכות יהודיות נשכחות

בסיור זה נכיר פרק מפואר ולא ידוע בהיסטוריה היהודית. בתקופה שאנו מכנים "אלפיים שנות הגלות" קמו ממלכות יהודיות עצמאיות, חוו תקופות של שגשוג, ואף הגנו על עצמן מפני אויבים סביב בחירוף נפש. אנו נספר את סיפורן של חלק מהממלכות האלו, תוך סיור במקומות שקשורים אליהן במישרין או בעקיפין. נספר על שבטים יהודיים עצמאיים שהקימו ערים ומבצרים בחצי האי ערב לפני עליית האסלאם. על הלני, המלכה היהודייה של חדייב, ש"יצאה לפנסיה" בירושלים. על ממלכת יהודי אתיופיה, הממלכה הנשכחת שהיתה מקור של תקווה ליהודי אירופה. על כאהינה, המלכה של שבטי הברברים בצפון אפריקה, שיש אומרים שהיתה יהודייה, ושיצאה לקרב גבורה אחרון כנגד המוסלמים. על ממלכת חמייר (היום תימן), שתושביה התגיירו, ושהגנה על יהודי ארץ ישראל מפני השלטון הביזנטי העויין. מבט אחר על ההיסטוריה היהודית.

מסלול

שער שכם, רחוב הלני המלכה, מנזר דברה גנט האתיופי, מרכז העדה המערבית בירושלים, שכונת בתי גורל בנחלאות

bottom of page