top of page

בר קריבוס 

חוקר אתיופיה והיסטוריה של העת העתיקה

תואר ראשון בארכיאולוגיה והיסטוריה של עם ישראל , התמחות בארכיאולוגיה מוסלמית, באוניברסיטה העברית.

תואר שני  בארכיאולוגיה קלאסית (יוונית-רומית-ביזנטית) של ארץ ישראל וארכיאולוגיה אתיופית מן התקופה האקסומית (המקבילה לתקופה הרומית-ביזנטית) באוניברסיטה העברית.

 

ארכיאולוג

חבר בצוות של משלחת החפירה בטבריה של האוניברסיטה העברית ושל משלחת החפירה בסגלמיין שליד אקסום, אתיופיה, של אוניברסיטת נאפולי L'Orientale.

 

מדריך ורכז טיולים

מדריך משנת 1998 ומורה דרך מוסמך משנת 2006.  

הדריך באופן פרטי ובמסגרות מגוונות כגון חוגי הסיירות של האגודה על שם אורי מימון, החברה להגנת הטבע, החוויה הישראלית, רשות הטבע והגנים, עיר דוד והחברה לפיתוח מזרח ירושלים. 

עבד כרכז טיולים בחברה להגנת הטבע וכרכז הסיורים במכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית.

 

מדריך טיולים בכל הארץ במגוון נושאים, ובמיוחד מתמחה בירושלים וסביבתה ובטיולים בדגש היסטורי וארכיאולוגי. 

דובר עברית ואנגלית ברמת שפת אם.

לגלות פרקים נשכחים

בין המסלולים וההרצאות שאני מציע יש נושא מרתק שנחשפתי אליו תוך כדי המחקר על אתיופיה: ליהודי אתיופיה היתה עצמאות בימי הביניים. הזהירים יקראו לכך אוטונומיה, והנלהבים – ממלכה. גם ממלכת חמייר (תימן) של המאה השישית היתה כזאת. לפני עליית האסלאם היו בערב ערים יהודיות עצמאיות ושבטים יהודיים, ויש מסורת לפיה היתה מלכה יהודיה ששלטה על חלקים מצפון אפריקה לפני הכיבוש המוסלמי שלהם. פרקים נשכחים אלו שונים בתכלית מתדמית העם היהודי הנרדף והמדוכא במשך אלפיים שנות גלות.

המסלולים וההרצאות שאני מציע מציגים את הספור המרתק והייחודי של אתיופיה ושל יהודי אתיופיה, ושאר פרקי העצמאות היהודית בתפוצות. הסיורים בדגש היסטורי-ארכיאולוגי בירושלים וסביבותיה כוללים גם אתרים הקשורים לאתיופיה ולנושאים פחות מוכרים ופחות שגרתיים.

 

bottom of page