top of page

הרצאות להזמנה

אתיופיה: ציון השנייה

מדוע שומרים הנוצרים באתיופיה שבת וכשרות, ומקיימים ברית מילה? האם ארון הברית באמת נמצא באתיופיה? מדוע טען היילה סלאסי שהוא נצר לבית דוד? נכיר מקרוב את ציון שבאפריקה – אתיופיה, שם, לפי המסורת האתיופית, שורה השכינה מאז ימי שלמה המלך ומלכת שבא.

ממלכת יהודי אתיופיה

האם ידעתם שליהודי אתיופיה היתה בימי הביניים ממלכה? האם ידעתם שתושבי הממלכה הדפו בקרבות גבורה התקפות של אתיופיה הנוצרית? האם דמיינתם שיהדות אירופה הנרדפת שאבה עידוד מהשמועות על יהודים באפריקה שנלחמים על עצמאותם כנגד הנוצרים? בהרצאה זו ננסה לתקן את האופן שבו יהודי אתיופיה נתפסים, שלא בצדק, על ידי החברה הישראלית. נראה עד כמה הם הקריבו ונלחמו למען הזכות לשמור על יהדותם ויום אחד לעלות לארץ ישראל.

חמייר – הממלכה שהתגיירה

במאה הרביעית התגיירה תימן (אז ממלכת חמייר). מלכו עליה מלכים יהודים, והיא נלחמה בגבורה למען זכויות היהודים בעולם ולמען עצמאותה. במאה השישית יצא המלך היהודי האחרון של תימן למלחמת גבורה כנגד אתיופיה והאימפריה הביזנטית. קורות תימן היהודית מוכרים היטב במחקר האקדמי, אך לא בחברה הישראלית. הגיע הזמן להכיר את אחד הפרקים המפוארים ביותר בהיסטוריה היהודית של העת העתיקה.

שבטי היהודים בחצי האי ערב

בימיו של מוחמד חיו במדבריות חצי האי ערב יהודים רבים. שבטים יהודיים הקימו ערים ומבצרים, ורעיונות יהודיים השפיעו עמוקות על תפישת עולמו של נביא האסלאם. נכיר את העולם היהודי העשיר שהטביע חותם משמעותי על הדת החדשה שצמחה במדבריות ערב, וננסה לגלות עד מתי חיו שבטים יהודיים בערב.

bottom of page