top of page

סיפורם המופלא של השומרונים

מסע להכרת העם השומרוני ומסורותיו הוא כמו מסע בזמן לתקופה בה בית המקדש היה קיים. ההיסטוריה השומרונית לא פחות מרתקת. בסיורנו נתחקה אחרי סיפורם של השומרונים מימי התגבשותם כעם ועד היום. ננסה לענות על שאלות נוקבות ומרתקות: האם השומרונים הם גולים שהובאו על ידי האשורים או שארית הפלטה של עשרת השבטים שנותרה בארץ וממשיכה להתקיים עד היום? מדוע התפתח סכסוך כה גדול בין השומרונים ליהודים? מדוע מעם רב שישב בכל השומרון הצטמצמו השומרונים עד כדי כך שכיום הם מונים רק מעט יותר מ-600 איש?

בסיור נבקר בשני אתרים מרתקים, שיאפשרו לנו חלון הצצה לתולדות השומרונים ולפרקים שמעטים מכירים בהיסטוריה שלהם: מוזיאון השומרוני הטוב, שם מוצגים ממצאים רבים שנתגלו באתרים שומרוניים בשומרון, ופסגת הר גריזים – המקום בו בנו השומרונים בית מקדש. לאחר הביקור בפסגת ההר, נסייר בכפר השומרוני שלמרגלותיה, ונפגוש נציג של העדה השומרונית שיספר לנו על העדה בעבר ובהווה.

מסלול

מוזיאון השומרוני הטוב, המתחם המקודש השומרוני בראש הר גריזים, מוזיאון השומרונים, הכפר השומרוני על הר גריזים

bottom of page