top of page

בעקבות מרד בר-כוכבא מתחילתו ועד סופו

רוב הציבור בישראל מכיר פרשיות מהמרד הגדול, בו חרבה ירושלים, אך כמעט ולא מכיר את תולדות המרד הגדול ביותר של היהודים ברומאים וזה שתוצאותיו השפיעו ומשפיעים עלינו היום, אולי יותר מכל אירוע אחר מימי האימפריה הרומית – מרד בר-כוכבא. סיור זה הוא סיור עומק בעקבות המרד העלום והחשוב הזה, אל אתרים ששימשו כמעוזי המורדים: מחילות מסתור בשפלת יהודה, המפקדה הראשית של המרד בהרודיון והמעוז האחרון של המרד, בו נפל גם בר כוכבא עצמו, ביתר (כיום בשטח כפר פלסטיני, ולכן נצפה על המקום מההר הסמוך).

מסלול

ח'רבת מדרס, הרודיון ותצפית על ביתר הקדומה מהר אורה

bottom of page