top of page

אתיופיה: ציון השנייה

אתיופיה היא הפתעה לכל יהודי וישראלי: הנוצרים בה שומרים כשרות ושבת, מלים את בניהם ביום השמיני, מתעטפים בבד דמוי-טלית בתפילה, מקיימים מעמד של לויים ששרים שירי-קודש וטוענים שהם צאצאי שלמה המלך ומלכת שבא. יהודי אתיופיה הקימו בימי הביניים ממלכה עצמאית, שהיתה מקור השראה ותקווה להמוני יהודי התפוצות.

בסיורנו, נבקר בכנסיות ומנזרים אתיופיים ונופתע לגלות את ההשפעות היהודיות הרבות שהטביעו חותם עמוק על הכנסייה האתיופית. נספר את סיפור האהבה בין שלמה המלך למלכת שבא, נצפה בבתי פאר שבנו קיסרים וקיסריות אתיופיים כאן בירושלים וכמובן ננסה להתחקות אחר גורלו של ארון הברית ולפענח את החידה הגדולה: האם ארון הברית נמצא היום באקסום, בירתה העתיקה של אתיופיה?

מסלול

מסלול: שער יפו, מנזר דיר א-סולטן שעל גג כנסיית הקבר, קפלת סנט הלנה הקופטית, הפטריארכיה האתיופית, בתי הפאר האתיופיים שלאורך רחוב הנביאים, מנזר דברה גנט

bottom of page