top of page

אל מצודות החשמונאים במדבר יהודה

לאחר שגרשו את היוונים מארץ ישראל וביססו את שלטונם בארץ, בנו החשמונאים שורה של מבצרים במדבר יהודה ובמרחב סביבו כדי להגן על ממלכת יהודה ועל שליטתם בה. הורדוס, הבנאי הגדול, הרחיב ופאר את המבצרים ובנה מבצרים נוספים. מבצרי החשמונאים, ואחריהם מבצריו של הורדוס, היו זירת ההתרחשות של אירועים שעיצבו את גורלם של ממלכת יהודה ושל עם ישראל לדורות. אנו נבקר בשלושה מהמבצרים הללו, נספר על מעשי הגבורה והמלחמות שהתרחשו סביבם, ונצפה על נופי מדבר מדהימים.

מסלול

מצודת הורקניה, מצודת קיפרוס, הסרטבה

bottom of page