top of page

ממלכת יהודי אתיופיה

אי-שם באזורי הספר ובהרים הגבוהים והנידחים של אתיופיה, בסמוך לממלכה הנוצרית, קמה בימי הביניים ממלכה יהודית. במשך שנות עצמאותם, נלחמו יהודי אתיופיה בחירוף נפש על חירותם. בתקופה זו, סבלו יהודי אירופה מרדיפות וגזירות. השמועות שאי-שם מעבר להרי החושך יש ממלכה יהודית עצמאית, יהודים בראשי ההרים שאין עליהם "עול גויים", הפיחו תקווה בהמוני יהודי אירופה וסייעו להם להתגבר על קשיי הקיום.

בהרצאה זו נספר את סיפורה של ממלכת יהודי אתיופיה, מהידיעות הראשונות אודותיה ודרך קרבות הגבורה שניהלה, עד הכנעתה על ידי האתיופים הנוצרים.

bottom of page