top of page

יהודי ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הקדומה

המושג "אלפיים שנות גלות" חקוק היטב בזיכרון ההיסטורי היהודי, אך אינו נכון. גם לאחר חורבן בית שני המשיכו יהודים רבים לשבת בארץ ישראל. בסיור נספר את סיפור יהודי ארץ ישראל בתקופה מרתקת שכמעט לא מוכרת לציבור הרחב – התקופה המוסלמית הקדומה:

נעלה להר הבית ונספר מדוע באמת התקדשה ירושלים באסלאם, ומה היה חלקם של היהודים בכך. נטייל בגן הארכיאולוגי ונספר מתי ולמה חזרו היהודים לירושלים לאחר חורבנה על ידי הרומאים. נמשיך לבית הכנסת הקראי ונספר את סיפורה של קבוצה מיוחדת שהתפצלה מתוך היהדות הרבנית ועל הקשר בינם ובין המגילות הגנוזות. לסיום, נעלה לראש הר הזיתים, נצפה על העיר העתיקה ונספר את סיפורו של המקום שהיה עבור העולם היהודי דאז מה שהכותל בשבילנו היום.

מסלול

הר הבית, הגן הארכיאולוגי בירושלים, בית הכנסת הקראי ברובע היהודי, בית הקברות הקראי, הר הזיתים

bottom of page