top of page

חמייר – הממלכה שהתגיירה

סיפורה של ממלכת חמייר (תימן העתיקה) כאילו לקוח מתוך עולם האגדות. פרשת התגיירות הממלכה והקרבות שניהלה בשם היהדות ולמען היהודים הוא נושא חקור היטב, אך משום מה לא חלחל לתודעה הישראלית. בהרצאה זו נספר על העדויות הקדומות לקיום יהודים בחמייר, ועל התפשטות הדת היהודית בממלכה, שהביאה לכך שבמאות החמישית והשישית, חלק גדול מתושבי הממלכה, ובכלל זה גם שושלת המלוכה, התגיירו. נספר גם על המלחמה הגדולה שפרצה במאה השישית בין חמייר היהודית לאתיופיה הנוצרית, מלחמת דת שהיו לה השלכות גם על ארץ ישראל ועל האימפריה הביזנטית, ובמרכזה השאלה- מיהו עם ישראל האמיתי?

bottom of page