top of page

שבטי היהודים בחצי האי ערב

כשמוחמד, נביא האסלאם, החל להטיף לדת החדשה בחצי האי ערב, מי היו התושבים שחיו סביבו ושאליהם הטיף? בחצי האי ערב של ימי מוחמד חיו עובדי אלילים, באזורים מסויימים גם נוצרים, ותאמינו או לא – חיו שם המון יהודים. שבטים יהודיים ישבו בנאות המדבר הגדולות של חצי האי והקימו ערים ומצודות לתפארת. אחת הערים היהודיות הללו היתה ית'רב, אליה היגר מוחמד כשעזב את מכה. עיר זו לימים תיקרא "אל-מדינה", כיום העיר השנייה בחשיבותה באסלאם.

בהרצאה נספר את סיפורה של תפוצה יהודית זו, שנעלמה עם עליית האסלאם. נספר על העדויות הקדומות לקיום יהודים בערב, על קורות היהודים שם עד עליית האסלאם, על מגעיו של מוחמד עם היהודים ונסיונו לקרבם לדתו. לבסוף, נספר על אחרית יהודי ערב וננסה לבדוק עד מתי חיו ונדדו יהודים במדבריות הצחיחים של חצי האי.

bottom of page