top of page

ירושלים בתפארתה לאחר חורבן הבית

בשנת 70 לספירה החריבו הרומאים את ירושלים ושרפו את בית המקדש. עם ישראל, ב"אלפיים שנות הגלות", ביכה את חורבנה של ירושלים, וקיווה להיות "בשנה הבאה בירושלים הבנוייה". אך ההיסטוריה לא עמדה מלכת, וירושלים ונבנתה מחדש, והיתה לזירת ההתרחשות של אירועים שהשפיעו השפעה עמוקה על האנושות בכלל ועל עם ישראל בפרט.

את הסיור נקדיש להיכרות עם ירושלים של שש מאות השנים הראשונות לאחר חורבן הבית השני – מהתמקמות הלגיון העשירי בתוכה לאחר המרד ועד הפיכתה לעיר השלישית בקדושתה באסלאם. נטייל בסימטאות העיר העתיקה, תוך שאנו רואים את שרידי העיר מן התקופות השונות, ונענה על השאלות הבאות: מדוע פרץ מרד בר-כוכבא ומדוע נכשל? מי גרש את היהודים מירושלים ומי איפשר להם לשוב? מדוע באמת הפך הצלב לסמל הנצרות? מדוע נכשל הנסיון לבנות את בית המקדש השלישי? ולמה באמת הפך הר הבית למקום השלישי בקדושתו למוסלמים?

מסלול

מערת צדקיהו, הכיכר הרומית שמתחת לשער שכם, רחוב הגיא, כנסיית הקבר, הגן הארכיאולוגי, הר ציון

bottom of page